Med anledning av funderingar kring fuktsäkerhet i projektet CIK