Mina sidor

Inom varje verksamhet finns en eller flera personer utsedda som kan anmäla fel ute i kommunens fastigheter. Information om vilka är behöriga att göra en felanmälan ska ha gått ut till alla berörda.

Akuta fel, när risk för personskador och skador på egendom föreligger ska det alltid anmälas till 018-34 78 88. Detta nummer kan användas av alla.

 

 

 

 

Logga in


Glömt ditt lösenord?