Nyheter (Knivstafastigheter)

2020-05-12 Knivsta Centrum för idrott och kultur - Sveriges största passivhus står klart!

Kommunfastigheter i Knivsta AB:s VD Hans-Petter Rognes meddelar stolt att vårt senaste byggprojekt, Centrum för Idrott och Kultur (CIK), nu är färdig att tas i bruk i sin helhet.

2019-06-28 Ny tobakslag från 1 juli 2019

Lagen angående rökförbud utökas att även gälla vissa allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, busshållplatser och perronger, samt platser för idrott och lek (som fotbollsplaner och skridskobanor).

2018-03-23 Inom kort kommer Högåsskolan komplettera sitt isoleringsskikt.

Vid den årliga uppföljningen upptäcktes att Högåsskolans ytterväggar behöver kompletteras med ytterligare isolering. Det har visat sig att det tryck och volym som användes under installationen inte varit tillräcklig. Därför kommer entreprenören att åtgärda detta inom sin garanti.

2018-02-05 Med anledning av funderingar kring fuktsäkerhet i projektet CIK

Med anledning av funderingarna kring fuktsäkerhet i projektet CIK redovisar vi hur fuktsäkerhetsarbetet generellt fungerar samt hur vi agerar vid eventuella avvikelser.

2017-11-30 Äntligen är vår hemsida klar!

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera vår hemsida.

2017-10-05 Informationsmöte och öppethus för CIK

Informationsmöte och öppethus för CIK, 12 oktober kl 17.30-18.30.

2017-09-25 Passivhuskonferens 6-7 oktober i Knivsta

Välkommen till Internationella Passivhuskonferensen den 6-7 oktober i Knivsta! Här möts svenska och internationella experter inom hållbart och energismart byggande för att utbyta erfarenheter och för att förmedla kunskap om passivhus!