Inom kort kommer Högåsskolan komplettera sitt isoleringsskikt.